Postupak u slučaju smrti

Ovo su koraci koje treba da preuzmete u zavisnosti od toga da li se smrtni slućaj desio u instituciji, tj. bolnici ili izvan institucije, tj u kućí.

Šta treba preduzeti u slučaju smrti u kući, odnosno izvan institucija:

  • Telefonski obavestiti hitnu pomoć na broj 194, o smrtnom slučaju nakon čega hitna pomoć dolazi na adresu i lekar konstatuje smrt (lekar će ustanoviti smrt i nakon popunjavanja potrebnih dokumenata, odobriti prevoz preminulog).
  • Obaveštavanje pogrebnog “Konkordija”, radi prevoza preminulog, moguće je u svako doba, na broj 013/316 – 874, 013/311 – 575, 063/367 – 058  ili  063/252 – 747.  Kupanje i oblačenje preminulog mogu obaviti članovi porodice  ili naši radnici.
  • Pogrebno Konkordija preuzima potvrdu o smrti u dva primerka u stanici SHMP (stanica hitne medicinske pomoći), za šta je potrebna lična karta preminulog
 •  
  • Sa pribavljenim potvrdama o smrti pogrebno Konkordija pribavlja izvod iz knjige umrlih (MKU).
 •  
  • Sa kompletiranom dokumentacijom zakazujemo sahranu i u dogovoru sa rodbinom obezbeđujemo pogrebnu muziku, salu za dace i dr.

Šta treba preduzeti ukoliko je smrti nastupila u bolnici, ili instituciji:

 • Nakon prijema obaveštenja o nastupanju smrtnog slučaja, dovoljno je samo da kontaktirate pogrebno Konkordija gde će te dobiti sve neophodne informacije.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje još pre nastupanja smrti, ili tokom kasnijeg rešavanja administrativnih pitanja, u bilo koje doba slobodno zovite naš dežurni broj. Spremni smo da vam pomognemo.